ניהול אירוע

תכנון וריכוז מכלול תנועת הקהל Crowd management ,
בטיחות ואבטחה משלב הגיית הרעיון דרך בניית האתר ,
ניהול האירוע עצמו ופירוק האתר.
לניהול אירוע יתרונות רבים. ביניהם:
שליטה מרכזית על ידי בעל מקצוע בתחומים הנוגעים לשלומם ולבטיחותם של בעלי
תפקידים ומשתתפים באירוע.
הדבר מאפשר ״ראש שקט״ למפיק בנושא רגיש ועתיר סיכונים ומפנה לו זמן יקר,
כמו כן ליווי של האירוע בכל שלביו מאפשר מתן פתרונות בזמן אמת ובכל רגע נתון.
הניהול הוא פרו-אקטיבי ונעשה בשיתוף פעולה מלא עם כלל גורמי ההפקה וגורמי
האכיפה.
חברת גיא קדם שמה דגש על  הבטיחות באירוע, תנועת הקהל והאבטחה ע״י בעל
מקצוע שזו מומחיותו.
תמונת מצב כוללת מעלה את רמת הבטיחות והאבטחה באירוע בכל רגע נתון תפחית
את הסיכוי לנפגעים ואף תגרום לחוויה גדולה יותר לקהל.
 
בטיחות באירוע
בכדי להבטיח את בטיחות הקהל והמשתתפים באירוע, יש צורך בכתיבת תוכנית בטיחות אשר תיתן
מענה לסיכונים המרכזיים באירוע.
את תוכנית הבטיחות צריך להכין בעל מקצוע בעל ידע וניסיון בתחומים הבאים:
 •  כניסת קהל לאירוע בכדי למנוע לחצי קהל בשלב הכניסה.
 •  תנועת הקהל באתר בכדי למנוע לחץ קהל באתר וקריסת קהל לכיוון הבמה ובמתחמים
        נוספים באתר.
 •  תכנון אתר האירוע.
 •  תכנון יציאת הקהל באתר.
 •  כניסה ויציאת שרותי הצלה וחירום.
 •  מענה לסיכוני אש.
 •  מתן מענה למגוון תרחישי החירום באירוע.
שרותי חברת גיא קדם כוללים בנוסף לתיק הבטיחות:

​​

 •  בדיקת מהנדס אזרחי למבנים הנדסיים אשר יוקמו באתר.
 •  בדיקת בודק חשמל למתקני החשמל באתר.
 •  בדיקת מנהל בטיחות במזון למזון אשר יוגש באירוע.
 •  הכנת תוכנית תנועה על ידי מהנדס תנועה.
 • הכנת תוכנית נגישות, מתו"ס ושירות, והוצאות האישורים הנדרשים מול הרשויות.
שרותי החברה ייחודים בהשוואה למקובל בארץ ומבוססים על השיטה המקובלת בעולם, במסגרתה,
מנהל הבטיחות באירוע נשאר באתר האירוע ומנהל בפועל את מערך הבטיחות. הליווי המקצועי של
ההפקה מתחיל משלב הגיית הרעיון תוך ליווי של ההפקה עד לסיום האירוע.

אבטחה באירוע

 

שרותי מנהל ביטחון (מנב״ט)

תכנון וניהול אבטחה באירועים שמתקיימים תחת כיפת שמים, אולמות ומתקני ספורט יעשה על ידי

מנהל אבטחה שהוסמך על ידי חטיבת האבטחה במשטרת ישראל.

חברת גיא קדם מכינה תוכניות אבטחה ברמה מקצועית גבוה ביותר אשר נותנות מענה אפקטיבי

לסיכונים ולאתגרים המרכזיים באירוע תוך הקפדה על כך שהקהל אשר יגיע לאירוע יזכה לשרות

ברמה גבוה ולחוויה חיובית ובלתי נשכחת.

תוכנית האבטחה כוללת:

 • תכנון חניונים, הכנת צירי גישה ויציאת כלי רכב מהאירוע.

 • תכנון וניהול תורי הכניסה לאירוע.

 • תכנון וניהול מערך האבטחה בתוך שטח האירוע.

 • תכנון וניהול מערך האבטחה בחזית במה (PIT).

 • תכנון וניהול שלב יציאת הקהל מאתר האירוע.

 • מתן מענה לאיומי פח״ע (פעילות חבלנית עוינת).

 • מתן מענה להפרות סדר.

 • שמירה על שלום הציבור ורכושו (פריצה לכלי רכב תוכ״ד אירוע).

לחברת גיא קדם מנהלי ביטחון בעלי ידע וניסיון רב בתכנון וניהול מערך אבטחה באירועים. מנהל

האבטחה יקיים מפגשי הכנה ותיאום עם גורמי ההפקה, יכין את תיק האבטחה לאירוע, יעמוד בקשר רציף עם גורמי האכיפה וינהל את מערך האבטחה במהלך האירוע.

רישוי אירוע

חברת גיא קדם כחלק מסל השירותים המלא לאירוע תבצע את כל הנדרש לצורך הוצאת רישיון עסק

לאירוע על פי דרישות החוק.

מטרת רישיון העסק להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של

העסק על פי מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

הוצאת רשיון העסק תכלול את השלבים הבאים:

 • הכנת מסמכי הבקשה: תוכנית בטיחות, תוכנית נגישות ושרטוטים.

 • העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור: משטרה, כיבוי אש, מד״א ועוד.

 • הגשת הבקשה ותשלום האגרה.

 • קבלת התנאים מנותי האישורים לצורך עריכת האירוע.

 • יישום התנאים לרישוי האירוע.

 • קבלת רשיון העסק.

רישוי מתקני ספורט

גיא קדם מוסמך מטעם מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה עפ"י פריט רישוי 7.7.ד'. 

 נגישות מתו"ס ושירות

 

 נגישות מתו"ס ושירות והוצאת האישורים הנדרשים מול הרשויות. 

 

הדרכה

מתן הדרכות למפיקים, לממוני בטיחות, מנהלי אבטחה, מנהלי מחלקות רישוי

בתחומים הבאים:

 • תנועת קהל.

 • התנהגות קהל .

 • בניית תורי כניסה וכניסת קהל לאירוע.

 • תכנון אתר האירוע.

 • יציאת קהל מאירוע.

 • אבטחת אירוע.

 • חירום בטחוני וחירום אבטחתי.

נהלים

בתחום כתיבת הנחיות ונהלים עוסקת החברה בתחומים הבאים:

 • עריכת סקרי סיכונים בתחום הבטיחות והאבטחה.

 • כתיבת נהלי בטיחות.

 • כתיבת תוכניות בטיחות.

 • כתיבת תיקי אבטחה.