הדרכה

מתן הדרכות למפיקים לממוני בטיחות, מנהלי אבטחה, מנהלי מחלקות רישוי

בתחומים הבאים:

 • תנועת קהל.

 • התנהגות קהל .

 • בניית תורי כניסה וכניסת קהל לאירוע.

 • תכנון אתר האירוע ותנועת הקהל.

 • יציאת קהל מאירוע.

 • אבטחת אירוע.

 • חירום.

נהלים

בתחום כתיבת הנחיות ונהלים עוסקת החברה בתחומים הבאים:

 • עריכת סקרי סיכונים בתחום הבטיחות והאבטחה.

 • כתיבת נהלי בטיחות.

 • כתיבת תוכניות בטיחות.

 • כתיבת תיקי אבטחה.