guy20

קורסים

גיא קדם מרצה במיטב בתי הספר והקורסים בארץ העוסקים בבטיחות, אבטחה באירועים המוניים ותנועת קהל מכללת מישלב –  קורס CSM– ממונה מקצועי לניהול בטיחות באירועים המוניים. מכללת פז בטיחות,

רוני נצר

1947-2012 גמלאי של משרד ראש הממשלה בו שירת כשלושים שנים. לקח חלק בפעילות טכנולוגית לבטחון המדינה והיה שותף לפיתוח מערכות אלקטרוניות יחודיות. השלים לימודים אקדמאים

אודות

אירועים המוניים הם אירועים עתירי-סיכונים. מדי שנה נפגעים אנשים במהלך אירועים שכאלה. הסיבה היא האתגר הכרוך בניהול אירוע המוני ובתיאום מורכב בין גורמים רבים, כגון: משטרה,

נהלים

בתחום כתיבת הנחיות ונהלים עוסקת החברה בתחומים הבאים: עריכת סקרי סיכונים בתחום הבטיחות והאבטחה. כתיבת נהלי בטיחות. כתיבת תוכניות בטיחות. כתיבת תיקי אבטחה.

​הדרכה

מתן הדרכות למפיקים, לממוני בטיחות, מנהלי אבטחה, מנהלי מחלקות רישוי בתחומים הבאים: תנועת קהל. התנהגות קהל . בניית תורי כניסה וכניסת קהל לאירוע. תכנון אתר

רישוי מתקני ספורט

גיא קדם מוסמך מטעם מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה עפ"י פריט רישוי 7.7.ד'.

רישוי אירוע

חברת גיא קדם כחלק מסל השירותים המלא לאירוע תבצע את כל הנדרש לצורך הוצאת רישיון עסק לאירוע על פי דרישות החוק. מטרת רישיון העסק להבטיח

אבטחה באירוע

שרותי מנהל ביטחון (מנב״ט) ​ תכנון וניהול אבטחה באירועים שמתקיימים תחת כיפת שמים, אולמות ומתקני ספורט יעשה על ידי מנהל אבטחה שהוסמך על ידי חטיבת

בטיחות באירוע

בכדי להבטיח את בטיחות הקהל והמשתתפים באירוע, יש צורך בכתיבת תוכנית בטיחות אשר תיתן מענה לסיכונים המרכזיים באירוע. את תוכנית הבטיחות צריך להכין בעל מקצוע

דילוג לתוכן